KN Paradise hội tụ khá đầy đủ các mô hình thành phầm bất động cây sản vượt trội từ Biệt thự biển, Biệt thự golf, Nhà phố nghỉ dưỡng, Nhà phố thương mại, cho đến các Căn hộ cao cấp. Trong đó, loại hình biệt thự đc kiến thiết theo rất nhiều sang trọng khác nhau như biệt thự golf, biệt thự biển, khu làng tòa nhà Nhật Bản… mang đến những khoảng không khí sống thượng lưu xứng tầm.Các khu nhà phố buôn bán thì nhân tố công suất lại đc tập trung phát triển, hướng đến sự tiện lợi, thuận tiện giao thương. Tại KN Paradise, những Khu phức hợp căn hộ không chỉ có cung ứng về tiện dụng văn minh, mà gia chủ sẽ hài lòng với những hướng nhìn tuyệt hảo như trực diện sân golf và thu trọn khoảng không khu vườn thượng uyển.KN Paradise đáng được là nơi an cư lạc nghiệp, nơi xây đắp các giá trị sống vững chắc, nơi cộng hưởng báo giá trị đầu tư chi tiêu & sinh lời vững chắc và vững chắc. https://issuu.com/knparadiseland https://knparadiselandcamranh.wordpress.com/ https://gfycat.com/@knparadiseland https://myspace.com/knparadiseland https://angel.co/u/kn-paradise-1 https://soundcloud.com/knparadiseland https://linktr.ee/knparadise https://knparadise.land/ https://www.blogger.com/u/1/profile/07357520430714691188 https://knparadiselandcamranh.wordpress.com/2021/10/11/kn-paradise-cam-ranh/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS